პირობები

ძირითადი პირობები

 • სესხის ოდენობა - 1000 - დან 27 000 ლარამდე

 • სესხის ვადა - 3 - დან 72 თვემდე

 • ყოველთვიურ გადასახადს განსაზღვრავს აღებული სესხის ოდენობა და ვადა

 • მანქანის მოდელისა და გამოშვების წლის გათვალისწინებით, შეგიძლიათ მიიღოთ მისი საბაზრო ღირებულების 100% - მდე. ამავდროულად აგრძელებთ მანქანის მართვას

სესხის აღების პირობები

 • აუცილებელია (ვებ-გვერდზე, ტელეფონით ან მომსახურების ცენტრში) შეავსოთ განაცხადი

 • მანქანის შეფასების შემდეგ, შემოგთავაზებთ განსაზღვრული ოდენობის სესხს 

 • დადასტურების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებას შეძლებთ კლიენტთა მომსახურების ცენტრში

 • კლიენტი (ლიზინგის შემთხვევაში - გამყიდველიც)  ვალდებულია წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

 • სესხის აღება შესაძლებელია 21 წლიდანრა თანხის სესხება შეგიძლიათ?

სესხის ვადა 6 წლამდე
თვე
შემოთავაზება თქვენთვის
გადახდების გრაფიკი

გაეცანით გადახდის გრაფიკს, რომელიც შედგენილია ანუიტეტის მეთოდით. თანხები მითითებულია ლარებში

არანაირი დაფარული ხარჯები

სესხის გაცემის საკომისიო
4%
განაცხადის განხილვა
უფასო
საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება მომსახურების ცენტრში
უფასო
მანქანის შეფასება
უფასო
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა
120 ლარი
სესხის ვადის გაგრძელების საკომისიო
120 ლარი
ლიზინგის სრული თანხის დაფარვა წინასწარ
დამოკიდებულია ვადაზე
თანხის დამატებისას სესხის გაცემის საკომისიო
0%მაგალითი:

 • სესხის თანხა 2500 GEL სესხის ვადა 16 თვე
 • ყოველთვიური გადასახადი   GEL
 • სესხის მთლიანი თანხა, რომელიც უნდა დააბრუნოთ   GEL

გადახდების გრაფიკი