პირობები

ძირითადი პირობები

 • სესხის ოდენობა - 1000 - დან 27 000 ლარამდე

 • სესხის ვადა - 3 - დან 72 თვემდე

 • ყოველთვიურ გადასახადს განსაზღვრავს აღებული სესხის ოდენობა და ვადა

 • მანქანის მოდელისა და გამოშვების წლის გათვალისწინებით, შეგიძლიათ მიიღოთ მისი საბაზრო ღირებულების 90% - მდე. ამავდროულად აგრძელებთ მანქანის მართვას

სესხის აღების პირობები

 • აუცილებელია (ვებ-გვერდზე, ტელეფონით ან მომსახურების ცენტრში) შეავსოთ განაცხადი

 • მანქანის შეფასების შემდეგ, შემოგთავაზებთ განსაზღვრული ოდენობის სესხს 

 • დადასტურების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებას შეძლებთ კლიენტთა მომსახურების ცენტრში

 • კლიენტი (ლიზინგის შემთხვევაში - გამყიდველიც)  ვალდებულია წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

 • სესხის აღება შესაძლებელია 21 წლიდანრა თანხის სესხება შეგიძლიათ?

სესხის ვადა 6 წლამდე
თვე
შემოთავაზება თქვენთვის
გადახდების გრაფიკი

გაეცანით გადახდის გრაფიკს, რომელიც შედგენილია ანუიტეტის მეთოდით. თანხები მითითებულია ლარებში

არანაირი დაფარული ხარჯები

სესხის გაცემის საკომისიო
2%
განაცხადის განხილვა
უფასო
საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება მომსახურების ცენტრში
უფასო
მანქანის შეფასება
უფასო
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა
120 ლარი
სესხის ვადის გაგრძელების საკომისიო
120 ლარი
ლიზინგის სრული თანხის დაფარვა წინასწარ
3.5%
თანხის დამატებისას სესხის გაცემის საკომისიო
0%მაგალითი:

 • სესხის თანხა 2500 GEL სესხის ვადა 16 თვე
 • ყოველთვიური გადასახადი   GEL
 • სესხის მთლიანი თანხა, რომელიც უნდა დააბრუნოთ   GEL

გადახდების გრაფიკი