უკულიზინგი

 • მიიღე დაფინანსება იმავე დღეს და გააგრძელე მართვა
 • ავტომობილის ღირებულების 90%-მდე
 • 0% ლიზინგის გაფორმების საკომისიო
1000 ₾ 18000 ₾
თვე
3 84
ყოველთვიური შენატანი
365.36

გადახდის გრაფიკი
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

როგორ მივიღო დაფინანსება?

შეავსე ონლაინ განაცხადი
მიიღე შეთავაზება
გააფორმე ხელშეკრულება
გადააფორმე ავტომობილი
მიიღე დაფინანსება

ვის შეუძლია განაცხადის შევსება?

 • ფიზიკურ პირებს 21 წლის ზემოთ
 • იურიდიულ პირებს

ხელშეკრულების პირობები

 • დაფინანსება 1000-დან 27000 ლარამდე
 • ვადა 3-დან 84 თვემდე
 • დაფინანსება იმავე დღეს
 • გააგრძელე მართვა

აუცილებელი საბუთები

 • საქართველოს მოქალაქეობის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
 • მართვის მოწმობა
 • საბანკო ანგარიშის ნომერი
 • ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი

განაცხადის შევსება

დახმარება

რატომ მოგო?

 • ინდივიდუალური მიდგომა
 • სწრაფი და მარტივი მომსახურება
 • მსოფლიოში 100 000-ზე მეტი ერთგული მომხმარებელი
 • მეგობრული გარემო

მოგოს შესახებ