თანხა მანქანის უზრუნველყოფით

გჭირდებათ თანხა?

მიიღეთ დაფინანსება ერთ დღეში მანქანის საბაზრო ღირებულების 100%-მდე ოდენობით.

რით განსხვავდება mogo სხვა კრედიტორებისგან?

ჩვენ ვზრუნავთ, რომ თანხის დაბრუნება ადვილი იყოს და ამავდროულად შეძლოთ თქვენი მანქანით გადაადგილება. სხვა კრედიტორებისაგან განსხვავებით, ჩვენ არ დავიტოვებთ მას გირაოს სახით. თუ გყავთ მანქანა, შეგიძლიათ მიიღოთ თანხა, მიუხედავად იმისა ფიზიკური პირი ხართ თუ იურიდიული პირი.

 


 

როგორ ავიღოთ თანხა მანქანის უზრუნველყოფით

 

განაცხადის გაკეთება

შეიტანეთ განაცხადი დაფინანსების მისაღებად თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი გზით ვებ-გვერდზე: mogo.ge, ტელეფონით: 22 44 600 ან mogo - ს ფილიალებში

პასუხი

ჩვენ განვიხილავთ თქვენს განაცხადს და გაცნობებთ შეთავაზებას 30 წუთის განმავლობაში

ხელშეკრულება

ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას ჩვენს ფილიალში. თანხა გაიცემა მანქანის საბაზრო ღირებულების 100% - მდე ოდენობით.

დაარეგისტრირეთ მანქანა კომპანიის სახელზე და მიიღეთ მინდობილობა აღნიშნული მანქანის სამართავად

მიიღეთ თანხა

დაუყოვნებლივ, რეგისტრაციის შემდეგ, გადარიცხვის გზით მიიღეთ ფულადი თანხა მოთხოვნილი თანხის ოდენობით და განაგრძეთ თქვენი მანქანით სარგებლობა

 

 

კითხვები

?
გავეცანი პირობებს და თანახმა ვარ რომ შემოწმდეს ჩემი საკრედიტო ისტორია

რა თანხის მიღება შეგიძლიათ?

თვე
შემოთავაზება თქვენთვის
გადახდების გრაფიკი

გაეცანით გადახდის გრაფიკს, რომელიც შედგენილია ანუიტეტის მეთოდით. თანხები მითითებულია ლარებში