სესხი მანქანის უზრუნველყოფით

გჭირდებათ თანხა?

სესხის მიღების შესაძლებლობა ერთ დღეში მანქანის საბაზრო ღირებულების 100%-მდე ოდენობით.

რით განსხვავდება mogo სხვა კრედიტორებისგან?

ჩვენ ვზრუნავთ, რომ სესხის დაბრუნება ადვილი იყოს და ამავდროულად სესხით სარგებლობის პერიოდში შეძლოთ თქვენი მანქანით გადაადგილება. სხვა კრედიტორებისაგან განსხვავებით, ჩვენ არ დავიტოვებთ მას გირაოს სახით. თუ გყავთ მანქანა, შეგიძლიათ მიიღოთ სესხი, მიუხედავად იმისა ფიზიკური პირი ხართ თუ იურიდიული პირი.

 


 

როგორ ავიღოთ სესხი

 

განაცხადის გაკეთება

შეიტანეთ განაცხადი სესხის მისაღებად თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი გზით ვებ-გვერდზე: mogo.ge, ტელეფონით: 22 44 600 ან mogo - ს ფილიალებში

პასუხი

ჩვენ განვიხილავთ თქვენს განაცხადს და გაცნობებთ შეთავაზებას 30 წუთის განმავლობაში

ხელშეკრულება

ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას ჩვენს ფილიალში. სესხი გაიცემა მანქანის საბაზრო ღირებულების 100% - მდე ოდენობით.

დაარეგისტრირეთ მანქანა კომპანიის სახელზე და მიიღეთ მინდობილობა აღნიშნული მანქანის სამართავად

მიიღეთ თანხა

დაუყოვნებლივ, რეგისტრაციის შემდეგ, გადარიცხვის გზით მიიღეთ ფულადი თანხა მოთხოვნილი სესხის ოდენობით და განაგრძეთ თქვენი მანქანით სარგებლობა

 

 

კითხვები

?
გავეცანი პირობებს და თანახმა ვარ რომ შემოწმდეს ჩემი საკრედიტო ისტორია

რა თანხის სესხება შეგიძლიათ?

თვე
შემოთავაზება თქვენთვის
გადახდების გრაფიკი

გაეცანით გადახდის გრაფიკს, რომელიც შედგენილია ანუიტეტის მეთოდით. თანხები მითითებულია ლარებში