გადახდის პირობები

გადახდა ბანკის საშუალებით                              

პირველი ან მომდევნო გადახდა შეგიძლიათ განახორციელოთ შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:

თიბისი ბანკი

ანგარიშის ნომერი GE78TB7517736010100012

საქართველოს ბანკი

ანგარიშის ნომერი GE50BG0000000812934600

კომპანიის რეკვიტიზები:

შპს "მოგო" საიდენტიფიკაციო კოდი 404468688

იურიდიული მისამართი:  ალ.ყაზბეგის 24ბ, 0160 თბილისი

 

თუ თანხის გადახდა ხორციელდება მესამე პირის ანგარიშიდან, აუცილებელია ჩვენი მომხმარებლის ხელშეკრულების ნომრის, სახელის, გვარის და ასევე პირადი ნომრის მითითება.

თუ ეს თქვენი პირველი გადახდაა, აუცილებელია მიუთითოთ დანიშნულებაში: პირველი გადახდის განხორციელება ფინანსური ლიზინგის #___ ხელშეკრულების თანახმად

 

გადახდა Express Pay - ს საშუალებით

ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ Express Pay-ს გადახდის აპარატებით.

ეკრანზე ირჩევთ აპლიკაციას "სხვადახვა", რის შემდეგაც გამოჩნდება "mogo". მსესხებლის პირადი ნომრისა და მანქანის ნომრის მითითების შემდეგ, შეიტანთ თანხას და განახორციელებთ გადახდას.

 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა სესხის თანხის გაზრდის მიზნით

თავდაპირველად აუცილებელია შეავსოთ განაცხადი და მხოლოდ ამის შემდეგ კომპანიის მიერ განიხილება სესხის თანხის გაზრდის შესაძლებლობა.

დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მოიყვანეთ ავტომობილი ჩვენს ფილიალში. მოაწერეთ ხელი ახალ ხელშეკრულებას და მიიღეთ მიმდინარე პერიოდში დარიცხული პროცენტის ქვითარი, რომლის გადახდაც აუცილებელია ხელშეკრულების ცვლილების ძალაში შესვლისათვის. 

ხელშეკრულების ცვლილების დამტკიცებისთვის აუცილებელია გადახდის განხორციელება პირადი საბანკო ანგარიშიდან. გადახდის დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ შემდეგი:  ვეთანხმები  #______ ხელშეკრულებაში   #________  ცვლილებას. 

?
გავეცანი პირობებს და თანახმა ვარ რომ შემოწმდეს ჩემი საკრედიტო ისტორია