უსაფრთხოება

ფაილები cookies და mogo - ს ვებ გვერდის მომხმარებლები

ისევე როგორც ვებ-გვერდების უმეტესობა, mogo - ს ვებ გვერდი სარგებლობს cookies  ფაილებით - მცირე ინფორმაციული ერთეულები, რომელთაც mogo აგზავნის თქვენს ბრაუზერზე. ბრაუზერი ინფორმაციას წერს ფაილში cookies, რომელიც ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ ვებ-გვერდმა სრულყოფილად შეძლოს ფუნქციონირება. cookies უზრუნველყოფს მომხმარებლის mogo - ს ვებ-გვერდზე გადაადგილებას, ხოლო იქ სადაც შინაარსი და ფუნქციური დატვირთვა იცვლება, cookies ცვლილებას არგებს მომხმარებლის საჭიროებებს. თუ თქვენს ბრაუზერს გამორთული აქვს cookies გამოყენების ფუნქცია, mogo ვერ უზრუნველყოფს საიტის გამართულ ფუნქციონირებას და შესაბამისი ინფორმაციის ასახვას მომხმარებლისთვის.

cookies ფუნქციები, რომლითაც სარგებლობს mogo

  • mogo იყენებს სესიურ cookies, რომლებიც იქმნება მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის ვიზიტის დროს და ავტომატურად იშლება ვებ-გვერდის დატოვების შემდეგ (ბრაუზერის დახურვის შემდეგ). სესიური cookies უზრუნველყოფს მომხმარებლისათვის ინფორმაციის სწორად ასახვას.
  • mogo ასევე იყენებს მუდმივ cookies, რომლებიც იქმნება მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის სტუმრობის დროს და იცვლება საიტზე მისი ქცევის შესაბამისად. cookies საშუალებით ხდება სარეკლამო მასალების ასახვა საიტზე (ბანერები, მოძრავი სტრიქონი). თუ მომხმარებელს არ სურს რეკლამის დანახვა, cookies იმახსოვრებს ამ ინფორმაციას და მისი შემდეგი სტუმრობის დროს რეკლამა აღარ გამოჩნდება. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, cookies ფაილები ავტომატურად იცვლება.
  • mogo იყენებს cookies, რომლებიც იქმნება მომხარებლის მიერ ვებ-გვერდის პირველად სტუმრობისას და აფიქსირებს მის ქცევას საიტზე. mogo მომხმარებლის ქცევის ანალიზისათვის სარგებლობს ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტით - Google Analytics, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს და გაუმჯობესდეს ვებ-გვერდის ეფექტურობა. დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ მისამართზე.

cookies გამორთვა და კონტროლი

mogo არ იყენებს cookies მომხმარებლის შესახებ პირადი ინფორმაციის მოსაპოვებლად. cookies გამოყენება  მომხმარებლის თავისუფალი არჩევანია. ვებ-გვერდის მომხმარებელი ინფორმირებულია, იმის შესახებ რომ cookies გამორთვის ან მისი გამოყენების შეზღუდვის შემთხვევაში, mogo ვეღარ შეძლებს შესთავაზოს მომხმარებელს ვებ-გვერდის გამართული ფუნქციონირება.

 

?
გავეცანი პირობებს და თანახმა ვარ რომ შემოწმდეს ჩემი საკრედიტო ისტორია