განაცხადი
განაცხადი ვერიფიკაცია წარმატებით შეივსო

არჩეული სესხი

  • ლიზინგის თანხა
    8 000 ლ
  • ლიზინგის პირობები
    84 თვეები
  • ყოველთვიური გადასახადი
    292
მომხმარებლის მონაცემები
ინფორმაცია ავტომობილზე