განაცხადი
განაცხადი ვერიფიკაცია წარმატებით შეივსო

არჩეული სესხი

  • ლიზინგის თანხა
    3 500 ლ
  • ლიზინგის პირობები
    84 თვეები
  • ყოველთვიური გადასახადი
    127
მომხმარებლის მონაცემები
ინფორმაცია ავტომობილზე
GE