რა არის და როგორ ვისარგებლოთ უკულიზინგით?

07.04.2022

რა არის და როგორ ვისარგებლოთ უკულიზინგით?

ფინანსური ორგანიზაციები ქმნიან პროდუქტებს, რომლებიც მომხმარებელს ეხმარებიან, რომ განსხვავებულ სიტუაციებში, სხვადასხვა გზით დაიწყონ შემოსავლის გამომუშავების შესაძლებლობა.

ერთიანი თანხის არარსებობის შემთხვევაში ლიზინგით ავტომობილის შეძენაზე მომხმარებელს ალბათ ბევრჯერ სმენია, განსხვავებით უკულიზინგისგან, რომელიც ავტო ლომბარდის მსგავსი პროდუქტია და ავტომობილის დახმარებით ერთჯერადი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას იძლევა.

რა არის და როგორ ვისარგებლოთ უკულიზინგით | rogor visargeblo ukulizingit | mogos ukulizingi | avtolombardi | ავტოლომბარდი | mogo.ge

უფრო კონკრეტულად, რა არის უკულიზინგი?

უკულიზინგი არის თანხის მიღების საუკეთესო საშუალება მაშინ, როდესაც ადამიანს საუთრებაში გააჩნია ავტომობილი. უკულიზინგი ავტომობილის უზრუნველყოფით თანხის მიღების შესაძლებლობას იძლევა, თანაც თანხის გამოყენება დასაშვებია ნებისმიერი მიზნობრიობით. 

დავუშვათ, მომხარებელს პირადი მიზნებისათვის დასჭირდა თანხა, მას შეუძლია სალიზინგო კომპანიას, ამ შემთხვევაში მოგოს, შესთავაზოს საკუთარი აქტივის შეძენა. ეს პროცესი შემდეგნაირად გრძელდება: სალიზინგო კომპანია შეიძენს აქტივს, ანუ ავტომობილს და შემდეგ მომხმარებელს ლიზინგითვე გადაეცემა ეს სატრანსპორტო საშუალება. ფაქტობრივად,  უკულიზინგი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მომხმარებელმა ავტომობილის სანაცვლოდ სალიზნგო კომპანიისგან მიიღოს ფული, თანაც ისე, რომ განაგრძოს ავტომობილის მოხმარება.

გამოდის, რომ თანხის სანაცვლოდ მომხმარებელი სალიზინგო კომპანიას გადასცემს მესაკუთრის უფლებას, თუმცა მფლობელობა, ანუ აქტივით სარგებლობის უფლება, მას რჩება. ყველაფერ ამას კი მოყვება ლიზინთან დაკავშირებული ვალდებულებები, ანუ მომხმარებელმა უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ ყოველთვიურად გადაიხადოს სალიზინგო გადასახადი. სალიზინგო ხელშეკრულების დასრულებისა და ვალდებულების დაფარვის შემდეგ კი ავტომობილი მას საკუთრებაში დაუბრუნდება. მეტ-ნაკლებად ეცემა კითხვას პასუხი – რა არის და როგორ ვისარგებლოთ უკულიზინგით?

უკულიზინგთან დაკავშირებული პირობები მოგოში

უკულიზინგით სარგებლობისას მოგოს შემფასებლები ავტომობილს აფასებენ კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალების უმაღლესი საბაზრო ღირებულებით, თუმა არსებობს ზღვარიც. ავტომობილის უზრუნველყოფით მისაღები თანხის მაქსიმალური რაოდენობა 100 000 ლარია. რაც შეეხება მიღებული თანხის დაფარვის პერიოდს, მაქსიმუმ 84 თვის განმავლობაში შეუძლია მომხმარებელს, რომ დაფაროს  სალიზინგო ვალდებულება.

რა არის და როგორ ვისარგებლოთ უკულიზინგით | rogor visargeblo ukulizingit | mogos ukulizingi | avtolombardi | ავტოლომბარდი | mogo.ge

რა ეტაპების გავლაა საჭირო უკულიზინგის მისაღებად?

უკულიზინგით სარგებლობა მოგოში ძალიან მარტივია და სულ რამდენიმე საფეხურს უკავშირდება:

  • უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მოგოს ვებ-გვერდზე უკულიზინგის განაცხადის ფორმის შევსება. განაცხადის ფორმა მოითხოვს ინფორმაციას ერთის მხრივ მომხმარებელზე, მეორეს მხრივ კი – ავტომობილზე.

  • განაცხადის დადებითად განხილვის შემდეგ მომხმარებელი იღებს შეთავაზებას უკულიზინგზე. ამ შეთავაზებით კი ის იგებს დეტალურ ინფორმაციას თანხაზე, ვადებსა და პირობებზე.

  • თუკი მომხმარებელი თანახმაა მოგოს შეთავაზებაზე, შემდეგი ნაბიჯი უკვე ხელშეკრულების გაფორმებაა მოგოსთან. რა არის და როგორ ვისარგებლოთ უკულიზინგით?

  • მას მერე, რაც მომხმარებელი სალიზინგო კომპანიას გადასცემს ავტომობილის საკუთრების უფლებას, ის იღებს თანხას და ამასთან ერთად განაგრძნობს ამავე ავტომობილის მოხმარებას.

რა საკვანძო სიტყვებით ეძებენ ჩვენს ვებ-გვერდს: avto lizingi  | ავტო ლომბარდი | avto sesxi | sesxebi | ავტო ლიზინგი | avto lizingi | avto lombardi | უკულიზინგი  

Related articles
avtolizingi
leasing
ukulizingi

31.07.2023
avtolizingi
ukulizingi
leasing

24.07.2023
avtolizingi
ukulizingi
leasing

17.07.2023

Information about services provided by AS mogo: AS mogo offers leasing, reverse leasing and consumer credit services. Leasing and reverse leasing services are available with a loan term from 3 to 84 months and a loan amount from 500 to 15000 EUR. Consumer credit service is available with a loan term from 3 to 48 months with a loan amount from 100 to 3000 EUR, maximum interest rate per year - 90%. * Representative example of leasing or reverse leasing for Gold client / Standard client: Loan term - 36 months, loan rate 20.40% /45.60%, APR - 26.83% /69.51%, processing fee - 5% / 10% of the loan amount, monthly payment 176.56 EUR / 254.59 EUR. Loan amount - 5000.00 EUR (total amount for payment 6658.92 EUR / 9165.24 EUR, given that the loan is repaid on time). Representative example of a consumer loan: Loan term - 48 months, loan rate - 42.00%, APR - 51.11%, processing fee - 0 EUR. Loan amount - 3000.00 EUR, monthly payment - 129.92 EUR (total amount for payment 6236.16 EUR, taking into account that the loan is repaid on time).

28-09-2023 16:48:38