Cookie policy

ქუქიების ეს პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ იყენებს შპს მოგო (შემდგომში – „ჩვენ“) ქუქი-ფაილებს თავის ვებსაიტებზე, მათ შორის www.mogo.ge. თუ თანახმა ხართ, ქუქიების გარდა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ ვებსაიტის ფუნქციონირებას, თქვენს ბრაუზერში ან მოწყობილობაზე, საიდანაც თქვენ შედიხართ ჩვენს ვებსაიტზე, შეიძლება განთავსდეს სხვა ქუქი ფაილები, ვებ შუქურები, პიქსელები ან მსგავსი შენახვის ტექნოლოგია. ეს პოლიტიკა განმარტავს, თუ რა ქუქი-ფაილებს იყენებს ეს ვებსაიტი და რა მიზნებისთვის.

ქუქიების ბანერში ღილაკზე „ქუქიების პარამეტრები“ დაწკაპუნებით, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ქუქიების პარამეტრები და უარი თქვათ ქუქიების თითოეულ კატეგორიაზე (გარდა მკაცრად აუცილებელი ქუქიების გარდა) 

1. რა არის ქუქიები და რა მიზნებისთვის ვიყენებთ მათ?

ქუქი-ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაზე, მას შემდეგ რაც, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს. ბრაუზერი იყენებს ქუქიებს ინფორმაციის გადასატანად ვებსაიტზე ყოველი მომდევნო ვიზიტის დროს, რათა ვებსაიტმა ამოიცნოს მომხმარებელი და დაიმახსოვროს მომხმარებლის არჩევანი (მაგალითად, ენის არჩევანი, შესვლის ინფორმაცია და სხვა პარამეტრები). აღნიშნული კი საბოლოო ჯამში გაადვილებს თქვენს შემდეგს ვიზიტს და საიტი უფრო სასარგებლო გახდება თქვენთვის.

ასევე გაცნობებთ, რომ ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტიპის ქუქი-ფაილებს. როდესაც თქვენ შედიხართ ვებსაიტზე, ჩვენ განვათავსებთ მკაცრად აუცილებელ ქუქი-ფაილებს თქვენს ბრაუზერში ან მოწყობილობაში. სხვა ტიპის ქუქი-ფაილები შეინახება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაეთანხმებით ასეთი ქუქიების გამოყენებას. აქ მოცემულია დამატებითი დეტალები ქუქიების შესახებ, რომლებიც შეიძლება იყოს შენახული თქვენს მოწყობილობაში ან ბრაუზერში, როდესაც შედიხართ ჩვენს ვებსაიტზე.

• მკაცრად აუცილებელი ქუქი-ფაილები

მკაცრად საჭირო ქუქი-ფაილები გვეხმარება ვებსაიტის მარტივად გამოსაყენებლად ისეთი ძირითადი ფუნქციების მიწოდებით, როგორიცაა გვერდის ნავიგაცია, ენის შერჩევა, ავტორიზაცია და ფორმების შევსება. ვებგვერდი არ იმუშავებს ამ ქუქიების გარეშე და მათი გამორთვა შეუძლებელია. ეს ქუქიები არ ავლენს მომხმარებლის ვინაობას და არ აგროვებს მომხმარებლის პირქად ინფორმაციას. ისინი ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაზე ბრაუზერის დახურვამდე.

• ანალიტიკური ქუქიები

ეს ქუქიები საშუალებას გვაძლევს დავთვალოთ ვიზიტები და ტრაფიკის წყაროები, რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი საიტის მუშაობა. ისინი გვეხმარებიან გავიგოთ რომელი გვერდებია ყველაზე მეტად და ნაკლებად პოპულარული და ვნახოთ, რას ირჩევენ ვიზიტორები საიტზე. ყველა ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ ამ ქუქი-ფაილებისგან, არის გაერთიანებული ფორმით. ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს, რომლებიც დაყენებულია თქვენს მოწყობილობაზე.

• მარკეტინგი და მიზნობრივი ქუქიები

ეს ქუქიები შეიძლება დაყენდეს ჩვენი საიტის მეშვეობით ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების მიერ. ისინი შეიძლება გამოიყენონ ამ კომპანიებმა თქვენი ინტერესების პროფილის შესაქმნელად და სხვა საიტებზე შესაბამისი რეკლამის საჩვენებლად. ისინი არ ინახავს უშუალოდ პირად ინფორმაციას, მაგრამ ეფუძნება თქვენი ბრაუზერის და ინტერნეტ მოწყობილობის ცალსახად იდენტიფიკაციას. თუ არ დაუშვებთ ამ ქუქის, ნაკლებად მიზანმიმართულ რეკლამას განიცდით. ეს ქუქიები დაყენებულია თქვენს მოწყობილობაზე .

2. მესამე მხარის ქუქი-ფაილები

ჩვენი ვებსაიტი იყენებს მესამე მხარის სერვისებს, როგორიცაა ანალიტიკა,რაც გვაცნობებს რა არის პოპულარული ჩვენს ვებსაიტზე და რა არა, რითაც ჩვენი ვებსაიტი უფრო გამოსადეგი გახდება. მესამე მხარის ქუქი ფაილებიდან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია მუშავდება შესაბამისი სერვისის პროვაიდერის მიერ, ამიტომ გთხოვთ, წაიკითხოთ ამ სერვისის პროვაიდერების კონფიდენციალურობის პოლიტიკაც. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ მესამე მხარის ქუქიების დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს.

მაგალითად, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ Google Analytics ქუქიები ჩვენი მომხმარებლების ურთიერთქმედების გასაზომად. ეს ქუქიები აგროვებს ინფორმაციას ვებსაიტთან თქვენი ურთიერთქმედების შესახებ, როგორიცაა უნიკალური ვიზიტები, განმეორებითი ვიზიტები, სესიის ხანგრძლივობა, ვებსაიტის აქტივობა.

ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ Facebook პიქსელები, ჩვენს ვებსაიტზე მომხმარებლის აქტივობის შესახებ ინფორმაციის დასამუშავებლად, როგორიცაა მონახულებული ვებსაიტი, Facebook იდენტურობა, ბრაუზერის მონაცემები და სხვა. Facebook-ის პიქსელებიდან დამუშავებული ინფორმაცია გამოიყენება თქვენს ინტერესებზე დაფუძნებული რეკლამების მოსაწოდებლად Facebook-ის საშუალებით, ასევე მოწყობილობებს შორის კონვერტაციისა და ჩვენს ვებ გვერდზე მომხმარებლის ინტერაქციის გასაზომად. 

3. როგორ ვაკონტროლოთ ქუქიები

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, თქვენ გაჩვენებთ ინფორმაციულ განცხადებას, რომ ვებგვერდი იყენებს ქუქი-ფაილებს და ითხოვს თქვენს თანხმობას ანალიტიკური და მარკეტინგული ქუქიების ჩართვაზე. თუ გსურთ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ან შეცვალოთ ქუქი-ჩანაწერების პარამეტრები, ამის გაკეთება შეგიძლიათ ზემოთ მოცემული ქუქიების პარამეტრების ღილაკზე დაწკაპუნებით.

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა ანალიტიკურ ან/და მარკეტინგულ ქუქიებზე, ასევე წაშალოთ თქვენს ბრაუზერში შენახული ყველა ქუქი-ფაილი თქვენი ბრაუზერის ქუქიების ისტორიის წაშლით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ დაბლოკოს ქუქიების შენახვა. თქვენს ბრაუზერში „დახმარების“ ღილაკზე დაწკაპუნებით შეგიძლიათ იპოვოთ ინსტრუქციები იმის შესახებ, თუ როგორ აიცილოთ ბრაუზერის მიერ ქუქი-ფაილების შენახვა, ასევე, თუ რა ქუქი-ფაილებია უკვე შენახული და წაშალოთ ისინი, თუ გსურთ. პარამეტრების ცვლილებები უნდა განხორციელდეს თითოეული ბრაუზერისთვის, რომელსაც იყენებთ.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ცალ-ცალკე უარი თქვათ Google Analytics-ისთვის თქვენი ვებსაიტის აქტივობის ხელმისაწვდომობაზე Google Analytics-ის ბრაუზერის დამატებების დაყენებით, რაც ხელს უშლის თქვენი ვებსაიტის ვიზიტის შესახებ ინფორმაციის Google Analytics-თან გაზიარებას. ბმული დანამატთან და დამატებითი ინფორმაციისთვის: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

4. ქუქიების პოლიტიკის ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ და განვაახლოთ ქუქიების წესები. ცვლილებები ძალაში შევა ვებგვერდზე ატვირთვისთანავე.

5. საკონტაქტო ინფორმაცია

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან ან წინამდებარე ქუქი-ფაილის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ან გსურთ ისარგებლოთ თქვენი მონაცემთა სუბიექტის უფლებებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ info@mogo.ge

ქუქიების ეს პოლიტიკა ძალაშია 29.02.2024-დან. 

sales