ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვები

განაცხადის შევსება

განაცხადის შევსება შეუძლია ფიზიკურ პირებს 21 წლის ზემოთ და იურიდიულ პირებს.

1. შეარჩიე სასურველი ავტომობილი და შეავსე განაცხადი ჩვენს ვებ-გვერდზე www.mogo.ge
2. განაცხადის განხილვა მოხდება 30 წუთში
3. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მობრძანდებით მოგოს ფილიალში ხელშეკრულების გასაფორმებლად
4. ხელშეკრულების გაფორმებისა და შსს-ს მომსახურების სააგენტოში მანქანის კომპანიის სახელზე გადაფორმებისთანავე ჩვენ გაფინანსებთ, თქვენ კი იწყებთ მანქანის მართვას.

ფიზიკური პირის შემთხვევაში თავდების საჭიროება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, განაცხადის მიხედვით. იურიდიული პირის შემთხვევაში თავდები აუცილებელია.

დიახ, თუ თქვენი შემოსავლები აკმაყოფილებს საკრედიტო მოთხოვნებს.

ავტომობილის შესახებ

აირჩიე სასურველი ავტომობილი და შეავსე განაცხადი ვებ-გვერდზე mogo.ge . განაცხადი უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ავტომობილზე. განაცხადის გაგზავნის შემდეგ დაგიკავშირდებათ ჩვენი სპეციალისტი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში მოდი მოგოს ნებისმიერ ფილიალში, გადააფორმე ავტომობილი და გააფორმე ხელშეკრულება.

ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭიროა საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი, მართვის მოწმობა , ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი და საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ავტომობილის დაზღვევა სავალდებულო არ არის.

მანქანას აფასებენ მოგოს პროფესიონალი შემფასებლები. პირველადი შემოწმება ხდება დისტანციურად, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში კი უკვე ადგილზე.

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შენ გენიჭება ავტომობილის მართვის უფლება, ხოლო მოგო ხდება მფლობელი- სალიზინგო ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე. შენ შეგეძლება მართო მანქანა საქართველოს ტერიტორიაზე. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმას იხდის ავტომობილის მართვის უფლების მქონე პირი.

გადახდები

გადახდა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკით, ბანკის ფილიალიდან და Express pay-ს საშუალებით.

თუ გადახდა ხორციელდება იმავე ბანკიდან, თანხა აისახება რამდენიმე წუთში. თუ გადმორიცხვა ხდება სხვა ბანკიდან, თანხა შეიძლება აისახოს მომდევნო სამუშაო დღეს. გადახდის განხორციელების შემდეგ შენ მიიღებ ტექსტურ შეტყობინებას შენი მობილურის ნომერზე.

ამ შემთხვევაში დაგვიკავშირდი ცხელ ხაზზე ან მოგვმართე სერვის ცენტრში და მიიღე დეტალური ინფორმაცია.

ვალდებულების ვადაზე ადრე დაფარვა შესაძლებელია სალიზინგო ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე. წინსწრების საკომისიო დამოკიდებულია ვადაზე.

თუ აღმოჩნდებით ისეთ სიტუაციაში, როცა არ შეგიძლიათ განახორციელოთ შემდეგი გადახდა, შევეცდებით თქვენთან ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი.
თუ დროულად დაფარვის პრობლემა შეგექმნათ:
დაგვიკავშირდი, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში, რათა ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი. გაახანგრძლივე ლიზინგის ხელშეკრულების ვადა- შეცვალე გადახდის თარიღი ან გადაავადე მიმდინარე თვის სალიზინგო თანხა.
მოგოში თითოეული კლიენტისადმი მიდგომა ინდივიდუალურია - მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით და ჩვენ ერთად ვიპოვით გამოსავალს ნებისმიერ სიტუაციაში.

სალიზინგო თანხის სრულად დაფარვის შემდეგ დაგვიკავშირდი და მოგვაწოდე ინფორმაცია, რომ გსურს ავტომობილის გადაფორმება შენს სახელზე. მოდი ნებისმიერ ფილიალში და აიღე უკან გადაფორმების მინდობილობა.

დიახ, სურვილის შემთხვევაში დაგვიკავშირდი ცხელ ხაზზე ან მოდი ფილიალში.

ცვლილების შესახებ შეგვატყობინეთ ცხელ ხაზზე (032) 22 44 600 ან მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე info@mogo.ge

სერვისების შედარება

გაეცანი ცხრილს და გაიგე რომელი პროდუქტი შეგეფერება

ლიზინგი
ლიზინგი
მაქსიმალური თანხა
30 000 ლარამდე
გადახდის პერიოდი
84 თვემდე
თავდები
ინდივიდუალურია
დაფინანსება
100%-მდე
სატრანსპორტო საშუალების შეფასება
მაქსიმალური საბაზრო ღირებულებით
სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
მოგო
სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი
მომხმარებელი
შეავსე ახლავე
უკულიზინგი
უკულიზინგი
მაქსიმალური თანხა
40 000 ლარამდე
გადახდის პერიოდი
84 თვემდე
თავდები
ინდივიდუალურია
დაფინანსება
100%-მდე
სატრანსპორტო საშუალების შეფასება
მაქსიმალური საბაზრო ღირებულებით
სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
მოგო
სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი
მომხმარებელი
შეავსე ახლავე
სკუტერ ლიზინგი
სკუტერ ლიზინგი
მაქსიმალური თანხა
15 000 ლარამდე
გადახდის პერიოდი
24 თვემდე
თავდები
ინდივიდუალურია
დაფინანსება
100%-მდე
სატრანსპორტო საშუალების შეფასება
მაქსიმალური საბაზრო ღირებულებით
სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
მოგო
სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი
მომხმარებელი
შეავსე ახლავე
სპეც ტექნიკა
სპეც ტექნიკა
მაქსიმალური თანხა
30 000 ლარამდე
გადახდის პერიოდი
84 თვემდე
თავდები
ინდივიდუალურია
დაფინანსება
100%-მდე
სატრანსპორტო საშუალების შეფასება
მაქსიმალური საბაზრო ღირებულებით
სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
მოგო
სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი
მომხმარებელი
შეავსე ახლავე
პრაიმ ლიზინგი
პრაიმ ლიზინგი
მაქსიმალური თანხა
გადახდის პერიოდი
თავდები
დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალების შეფასება
სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი
შეავსე ახლავე