კონტაქტი

სამუშაო საათები:

Mon. - Fri.

10:00 - 18:00

Sat.

10:00 - 15:00

Sun.

დახურულია

Customer Service

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 4 სექტემბრიდან კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შედეგად ხილული გამონაბოლქვის მქონე იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა რომლის გამონაბოლქვიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმას არ შეესაბამება, გამოიწვევს მძღოლის დაჯარიმებას. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თქვენ მართავთ იურიდიულ პირზე რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას და თქვენს მიმართ გამოიყენება ორი ადმინისტრაციული სახდელი. ჩვენს შორის გაფორმებული სალიზინგო ხელშეკრულების თანახმად თქვენ გეკისრებათ ვალდებულება სატრანსპორტო საშუალება იქონიოთ ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გაცნობებთ, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 119 II პრიმა მუხლის ფარგლებში გამოწერილი ნებისმიერი ადმინიატრაციული სახდელის გადახდა ეკისრება ლიზინგის მიმღებს. სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში კანონმდებლობა ითვალისწინებს სახდელის გაზრდილ ოდენობას. კომპანია მოგო მოგმართავთ თხოვნით, გამართოთ ავტოსატრასპორტო საშუალება და გაატაროთ ტექნიკური ინსპექტირება რათა თავიდან აიცილოთ მსგავსი არასასიამოვნო შედეგები. გისურვებთ წარმატებას.

რეკვიზიტები

მოგოს ფილიალები

ფილიალები

სია
რუკა
sales