ტოპ 10 რჩევა ავტომობილის მოვლისთვი

16.06.2022

ტოპ 10 რჩევა ავტომობილის მოვლისთვი

ავტომობილი ის ქონებაა, რომელიც მოხმარებისას განიცდის დიდ ცვეთას. ეს პროცესი კი მრავალი უსიამოვნო ფაქტორის გამომწვევი შეიძლება აღმოჩნდეს. ერთის მხრივ, დროთა განმავლობაში შეიძლება ცვეთისგან მანქანის ღირებულება შემცირდეს. ამასთან ერთად კი მანქანას გამართულად მოძრაობის და შესაბამისად მძღოლს უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემა შეიძლება შეიქმნას. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებისგან თავის არიდება კი მხოლოდ მანქანის კარგი მოვლითაა შესაძლებელი. მნიშვნელოვანია ყოველმა მძღოლმა დაიცვას გარკვეული წესები და გამოიმუშაოს ისეთი ჩვევები, რომელიც მანქანის გამართულ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად ძალიან გამოსადეგია. 

გთავაზობს მოგოს რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოუაროს თითოეულმა მძღოლმა ავტომობილს:

1.    მანქანის სალონის სისუფთავის მნიშვნელობა


ავტომობილის მოვლისთვის მნიშვნელოვანია მანქანის სალონის ხშირი წმენდა და ზოგადად ინტერიერის ისეთ მდგომარეობაში შენარჩუნება, როგორიც თავდაპირველად იყო ავტომობილი. ზოგადად, დაუსუფთავებელი მანქანა კიდევ უფრო მეტ სიბინძურეს იზიდავს, რამაც შესაძლოა რაიმე დააზიანოს. ამას გარდა, რაც უფრო ნაკლები დოზით შევხვდებით სალონში ლაქებს, დამწვარ ან გახეულ არეებს, მით უფრო ნარჩუნდება მანქანის ღირებულება. კარგად შენახული, სუფთა და მოწესრიგებული სალონი მანქანის მაღალ ფასში გაყიდვის კარგი გარანტია.

2.    კარგი ხილვადობა სარკეში


სარკე მანქანით გადაადგილებისას ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ატრიბუტია. ამ მიზეზით მნიშვნელოვანია სარკეში კარგი ხილვადობაც. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეზღუდოს ეს ხილვადობა ბინძურმა, გასაწმენდა სარკემ. იმისთვის, რომ ცუდმა ხილვადობამ არ გამოიწვიოს არასასურველი ინციდენტები, აუცილებელია მუდამ სუფთა იყოს მანქანის ყველა სარკე.

3.    ზეთის პერიოდული შეცვლა


მანქანის ფუნქციონირება წარმოუდგენელია ზეთის გარეშე. ამ მიზეზით, აუცილებელია ყოველი 8000-12000 კილომეტრის გავლის შემდეგ კარგი ხარისხის ზეთის დამატება.

4.    საბურავების წნევის შემოწმება


ავტომობილის მოვლისთვის, ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია საბურავი. მათ მოვლა და კონტროლი მრავალგზის ესაჭიროება, თუმცა ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილოთ იმ დეტალზე, რომლის თანახმადაც, აუცილებელია ყოველი 8000-10000 კილომეტრის გავლის შემდეგ მათი წნევის გაკონტროლება იმ მიზეზით, რომ შენარჩუნდეს მათი ბალანსი.  საბურავებს ბალანსი ეხმარება იმაში, რომ თანაბარი ცვეთა ჰქონდეს თითოეულ საბურავს. ამგვარად საბურავები უფრო დიდხანს ძლებს და მძღოლი თავიდან ირიდებს დამატებით ხარჯებს.

5.    საბურავების შეცვლა სეზონის შესაბამისად


კიდევ ერთი დეტალი, რაც მანქანის მოვლისას საბურავებს უკავშირდება, არის მათი შეცვლა სეზონის შესაბამისად. საბურავი ძალიან სენსიტიურია ტემპერატურისა თუ ასფალტის ზედაპირის მახასიათებლების მიმართ. ამის შესაბამისად არსებობს განსხვავებული სისქისა და ზედაპირის მიხედვით განსხვავებული ჭრილების მქონდე საბურავები. ზაფხულში საჭიროა ზაფხულის საბურავები იმისთვის, რომ სიცხემ საბურავის დიდი ცვეთა არ გამოიწვიოს. ზამთარში კი ზამთრის საბურავები უზრუნველყოფს ყინულზე, თოვლზე და ზოგადად დაბალ ტემპერატურაზე უსაფრთხოდ მოძრაობას.

ავტომობილი ის ქონებაა, რომელიც მოხმარებისას განიცდის დიდ ცვეთას. ეს პროცესი კი მრავალი უსიამოვნო ფაქტორის გამომწვევი შეიძლება აღმოჩნდეს. ერთის მხრივ, დროთა განმავლობაში შეიძლება ცვეთისგან მანქანის ღირებულება შემცირდეს. ამასთან ერთად კი მანქანას გამართულად მოძრაობის და შესაბამისად მძღოლს უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემა შეიძლება შეიქმნას. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებისგან თავის არიდება კი მხოლოდ მანქანის კარგი მოვლითაა შესაძლებელი. მნიშვნელოვანია ყოველმა მძღოლმა დაიცვას გარკვეული წესები და გამოიმუშაოს ისეთი ჩვევები, რომელიც მანქანის გამართულ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად ძალიან გამოსადეგია. გთავაზობს მოგოს რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოუაროს თითოეულმა მძღოლმა ავტომობილს: 1. მანქანის სალონის სისუფთავის მნიშვნელობა მნიშვნელოვანია მანქანის სალონის ხშირი წმენდა და ზოგადად ინტერიერის ისეთ მდგომარეობაში შენარჩუნება, როგორიც თავდაპირველად იყო ავტომობილი. ზოგადად, დაუსუფთავებელი მანქანა კიდევ უფრო მეტ სიბინძურეს იზიდავს, რამაც შესაძლოა რაიმე დააზიანოს. ამას გარდა, რაც უფრო ნაკლები დოზით შევხვდებით სალონში ლაქებს, დამწვარ ან გახეულ არეებს, მით უფრო ნარჩუნდება მანქანის ღირებულება. კარგად შენახული, სუფთა და მოწესრიგებული სალონი მანქანის მაღალ ფასში გაყიდვის კარგი გარანტია. 2. კარგი ხილვადობა სარკეში სარკე მანქანით გადაადგილებისას ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ატრიბუტია. ამ მიზეზით მნიშვნელოვანია სარკეში კარგი ხილვადობაც. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეზღუდოს ეს ხილვადობა ბინძურმა, გასაწმენდა სარკემ. იმისთვის, რომ ცუდმა ხილვადობამ არ გამოიწვიოს არასასურველი ინციდენტები, აუცილებელია მუდამ სუფთა იყოს მანქანის ყველა სარკე. 3. ზეთის პერიოდული შეცვლა მანქანის ფუნქციონირება წარმოუდგენელია ზეთის გარეშე. ამ მიზეზით, აუცილებელია ყოველი 8000-12000 კილომეტრის გავლის შემდეგ კარგი ხარისხის ზეთის დამატება. 4. საბურავების წნევის შემოწმება ავტომობილის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია საბურავი. მათ მოვლა და კონტროლი მრავალგზის ესაჭიროება, თუმცა ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილოთ იმ დეტალზე, რომლის თანახმადაც, აუცილებელია ყოველი 8000-10000 კილომეტრის გავლის შემდეგ მათი წნევის გაკონტროლება იმ მიზეზით, რომ შენარჩუნდეს მათი ბალანსი. საბურავებს ბალანსი ეხმარება იმაში, რომ თანაბარი ცვეთა ჰქონდეს თითოეულ საბურავს. ამგვარად საბურავები უფრო დიდხანს ძლებს და მძღოლი თავიდან ირიდებს დამატებით ხარჯებს. 5. საბურავების შეცვლა სეზონის შესაბამისად კიდევ ერთი დეტალი, რაც მანქანის მოვლისას საბურავებს უკავშირდება, არის მათი შეცვლა სეზონის შესაბამისად. საბურავი ძალიან სენსიტიურია ტემპერატურისა თუ ასფალტის ზედაპირის მახასიათებლების მიმართ. ამის შესაბამისად არსებობს განსხვავებული სისქისა და ზედაპირის მიხედვით განსხვავებული ჭრილების მქონდე საბურავები. ზაფხულში საჭიროა ზაფხულის საბურავები იმისთვის, რომ სიცხემ საბურავის დიდი ცვეთა არ გამოიწვიოს. ზამთარში კი ზამთრის საბურავები უზრუნველყოფს ყინულზე, თოვლზე და ზოგადად დაბალ ტემპერატურაზე უსაფრთხოდ მოძრაობას. 6. მანქანის მომზადება ზამთრისთვის ზამთარს განსაკუთრებულად მომზადებული უნდა დახვდეს ავტომობილი. საბურავების ცვლილებასთან ერთად მნიშვნელოვანია მძღოლს კონტროლი ჰქონდეს იმაზე, რომ მწყობრში იყოს ანტიფრიზი, სამუხრუჭე სითხე და აალების სანთლები. იხილეთ საინტერესო სტატია: რომელ მანქანებს გირჩევთ მოგო ზამთრისთვის. 7. სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა უსაფრთხოებისა და სამუხრუჭე სისტემისათვის დაახლოებით ყოველი 30 000 კილოეტრის გავლის შემდეგ აუცილებელია სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა 8. დამჯდარი ნათურის გამოცვლა დამჯდარი ნათურებით გადაადგილება ხილვადობის პრობლემას ქმნის და ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია. ამ მიზეზით დამჯდარი ნათურებით გადაადგილებაზე დაწესებულია ჯარიმა. უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და ჯარიმის თავიდან არიდების მიზნით აუცილებელია დამჯდარი ნათურების გამოცვლა. ეს პროცესი კი მძღოლისთვის, დამოუკიდებლადაც ძალიან მარტივია და სულაც არ საჭიროებს ხელოსანთან მისვლას. 9. მანქანის მოვლა, თუკი გარკვეული პერიოდი არ აპირებთ მის ტარებას შეიძლება გარკვეული პერიოდი მანქანის გამოყენების საჭიროება არ გქონდეთ და საჭირო იყოს მისი დიდი ხნით ერთ ადგილზე დგომა. დააფარეთ ბრეზენტი, რომ დააზღვიოთ მანქანა მტვრისგან, ხიდან თუ კორპუსებიდან ჩამოცვენილი მცენარეებისა და ნარჩენებისგან. გაავსეთ მანქანის ავზი საწვავით და დროგამოშვებით დაქოქეთ, იმისთვის, რომ აკუმულატორი დარჩეს მწყობრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მანქანის აკუმულატორი გამოვიდეს მწყობრიდან. 10. შეცვალეთ ჰაერის ფილტრები ჰაერის ფილტრი უნდა შეიცვალოს წელიწადში ერთხელ. ერთის მხრივ, ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ მგზავრმა სუფთა ჰაერი ისუნთქოს და ამასთან ერთად, ჰაერის ფილტრი უზრუნველყოფს მანქანის აჩქარებას. წაიკითხეთ ასევე ჩვენი ბლოგი: რა განსხვავებაა ავტოსესხსა და ავტოლიზინგს შორის? | უკულიზინგი თუ ავტოლომბარდი | ეკონომიური ავტომობილი რა საკვანძო სიტყვებით ეძებენ ჩვენს ვებ-გვერდს: lizingi | manqanis lizingi | avtolombardi | Lombardi | უკულიზინგი თუ ავტოლომბარდი

6.    მანქანის მომზადება ზამთრისთვის


ზამთარს განსაკუთრებულად მომზადებული უნდა დახვდეს ავტომობილი. საბურავების ცვლილებასთან ერთად მნიშვნელოვანია მძღოლს კონტროლი ჰქონდეს იმაზე, რომ მწყობრში იყოს ანტიფრიზი, სამუხრუჭე სითხე და აალების სანთლები.

იხილეთ საინტერესო სტატია: რომელ მანქანებს გირჩევთ მოგო ზამთრისთვის.

7.    სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა


უსაფრთხოებისა და სამუხრუჭე სისტემისათვის დაახლოებით ყოველი 30 000 კილოეტრის გავლის შემდეგ აუცილებელია  სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა

8.    დამჯდარი ნათურის გამოცვლა


დამჯდარი ნათურებით გადაადგილება ხილვადობის პრობლემას ქმნის და ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია. ამ მიზეზით დამჯდარი ნათურებით გადაადგილებაზე დაწესებულია ჯარიმა. უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და ჯარიმის თავიდან არიდების მიზნით აუცილებელია დამჯდარი ნათურების გამოცვლა. ეს პროცესი კი მძღოლისთვის, დამოუკიდებლადაც ძალიან  მარტივია და სულაც არ საჭიროებს ხელოსანთან მისვლას. ასე, რომ ავტომობილის მოვლისთვის აუცილებელი არაა სულ ფული გადავიხადოთ.

9.    მანქანის მოვლა, თუკი გარკვეული პერიოდი არ აპირებთ მის ტარებას


შეიძლება გარკვეული პერიოდი მანქანის გამოყენების საჭიროება არ გქონდეთ და საჭირო იყოს მისი დიდი ხნით ერთ ადგილზე დგომა.  დააფარეთ ბრეზენტი, რომ დააზღვიოთ მანქანა მტვრისგან, ხიდან თუ კორპუსებიდან  ჩამოცვენილი მცენარეებისა და ნარჩენებისგან. გაავსეთ მანქანის ავზი საწვავით და დროგამოშვებით დაქოქეთ, იმისთვის, რომ აკუმულატორი დარჩეს მწყობრში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მანქანის აკუმულატორი გამოვიდეს მწყობრიდან.

10. შეცვალეთ ჰაერის ფილტრები


ჰაერის ფილტრი უნდა შეიცვალოს წელიწადში ერთხელ. ერთის მხრივ, ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ მგზავრმა სუფთა ჰაერი ისუნთქოს და ამასთან ერთად, ჰაერის ფილტრი უზრუნველყოფს მანქანის აჩქარებას.

წაიკითხეთ ასევე ჩვენი ბლოგი: რა განსხვავებაა ავტოსესხსა და ავტოლიზინგს შორის?  | უკულიზინგი თუ ავტოლომბარდი | ეკონომიური ავტომობილი

რა საკვანძო სიტყვებით ეძებენ ჩვენს ვებ-გვერდს: lizingi | manqanis lizingi | avtolombardi | Lombardi | უკულიზინგი თუ ავტოლომბარდი

Related articles
avtolizingi
leasing
ukulizingi

31.07.2023
avtolizingi
ukulizingi
leasing

24.07.2023
avtolizingi
ukulizingi
leasing

17.07.2023

Information about services provided by AS mogo: AS mogo offers leasing, reverse leasing and consumer credit services. Leasing and reverse leasing services are available with a loan term from 3 to 84 months and a loan amount from 500 to 15000 EUR. Consumer credit service is available with a loan term from 3 to 48 months with a loan amount from 100 to 3000 EUR, maximum interest rate per year - 90%. * Representative example of leasing or reverse leasing for Gold client / Standard client: Loan term - 36 months, loan rate 20.40% /45.60%, APR - 26.83% /69.51%, processing fee - 5% / 10% of the loan amount, monthly payment 176.56 EUR / 254.59 EUR. Loan amount - 5000.00 EUR (total amount for payment 6658.92 EUR / 9165.24 EUR, given that the loan is repaid on time). Representative example of a consumer loan: Loan term - 48 months, loan rate - 42.00%, APR - 51.11%, processing fee - 0 EUR. Loan amount - 3000.00 EUR, monthly payment - 129.92 EUR (total amount for payment 6236.16 EUR, taking into account that the loan is repaid on time).

28-09-2023 16:48:36