უკულიზინგი – თუ ფული სასწრაფოდ გჭირდება

19.05.2022

უკულიზინგი – თუ ფული სასწრაფოდ გჭირდება

საფინანსო ორგანიზაციის არსებობა არის საშუალება, რომელიც მომხმარებელს მრავალი განსხვავავებული დანიშნულებით აძლევს სასურველი რაოდენობის ერთიან თანხას. ამ თანხის მიღების შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია სასურველი პერიოდულობით უკან დაუბრუნოს საფინანსო ორგანიზაცას ეს ფული, გარკვეული პროცენტის დანამატთან ერთად.

ადამიანისთვის, რომლის შემოსავალიც არის ყოველთვიური ან დაუგეგმავი პერიოდულობის, რთულია მოიპოვოს ერთიანი თანხა. შესაბამისად რთულია შეიძნოს სასურველი ნივთი ან დაიკმაყოფილოს სხვა ნებისიერი საჭიროება. ასე რომ, ნებისმიერი საფინანსო ორგანიზაცია, იქნება ეს ბანკი, „ლომბარდი“, სალიზინგო კომპანია თუ სხვ. ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას იყიდოს ნივთი, შეიძინოს სერვისი და მიიღოს ნებისმიერი ის ფინანსური გადაწყვეტილება, რომელიც მას დაეხმარება კომფორტის შექმნაში.

სალიზინგო კომპანია მომხმარებელს ფულის  „მიყიდვას“ სთავაზობს. ერთის მხრივ, შესაძლებელია სალიზინგო კომპანიისგან ადამიანმა ფული მიიღოს სასურველი ავტომობილის შესაძენად, მეორეს მხრივ კი, შესაძლებელია ავტომობილის სანაცვლოდ თანხის მიღება და ამ თანხის ნებისმიერი დანიშნულებით გამოყენება. ამ სერვისის სახელია უკულიზინგი – თუ ფული სასწრაფოდ გჭირდება, რომელსაც მომხმარებელს მოგო სთავაზობს.

უკულიზინგი

უკულიზინგი არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მის საკუთრებაში მყოფი ავტომობილის ურზრუნველყოფით მიიღოს თანხა და შემდეგ ეს თანხა გამოიყენოს ნებისმიერი მიზნობრიობით.

დავუშვათ, ავტომობილის მესაკუთრეს თანხა დასჭირდა პირადი მიზნებისათვის, ამ დროს მას შეუძლია მანქანა მიყიდოს სალიზინგო კომპანიას. აქტივის შეძენის შემდეგ სალიზინგო კომპანია, ამ შემთხხვევაში მოგო, ხდება ავტომობილის მესაკუთრე და ლიზინგით გადასცემს ამავე ავტომობილს მომხმარებელს. ეს პროცესი გულისხმობს იმას, რომ მართალია მოგო ხდება მანქანის ახალი მესაკუთრე, თუმცა მომხმარებელი არ კარგავს მფლობელობას – ანუ მას შეუძლია განაგრძოს მანქანის გამოყენება. ხელშეკრულებით გაფორმებული უკულიზინგის ვადის განმავლობაში, მომხმარებელი აგრძელებს ავტომობილით სარგებლობას და პარალელურად, ყოველთვიურად იხდის სალიზინგო გადასახადს. ვადის ამოწურვის შემდეგ კი ისევ იბრუნებს ავტომობილს საკუთრებაში.

როდის შეიძლება დადგეს უკულიზინგის საჭიროება?

უკულიზინგით სარგებლობის საჭიროება ყველაზე ხშირად შეიძლება დადგეს მაშინ, როდესაც  მომხმარებელს ფული სასწრაფოდ სჭირდება. სწორედ მაგიტომ, თითქოს სიტყვათშეთანხმებაა “უკულიზინგი – თუ ფული სასწრაფოდ გჭირდება”. დაუგეგმავი ხარჯი და ერეთიანი თანხის მოკლე დროში მიღების საჭიროება კი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გამოჩნდეს ადამიანის ცხოვრებაში.

შეიძლება საქმიანობას, პირად ბიზნესს დასჭირდეს მცირე ფინანსური დახმარება; შეიძლება უეცრად სწავლის გადასახადის ფული შემოაკლდეს ადმიანს; ისიც შეიძლება, რომ  უეცრად ძალიან დაბალ ფასად გამოჩნდეს რაიმე აქტივი, რომლის უცებ შეძენაც მომგებიან პოზიციაში ჩააგდებს მომხმარებელს ამ ჩამონათვალთან ერთად, კიდევ სხვა მრავალი ფინანსური ხარჯის გაწევის საჭიროება შეიძლება გამოუჩნდეს ადამიანს ცხოვრებაში და თითოეულ შემთხვევაში უკულიზინგი არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი. რატომ? იმიტომ, რომ ერთის მხრივ, მოგოში უკულიზინგის პროცესი ძალიან სწრაფი და მარტივია; მეორეს მხრივ, მანქანის უზრუნველყოფით მიღებული ფულის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზნობრიობით და ამასთან ერთად, უკულიზინგის მომხმარებელი ამ სერვისით სარგებლობისას არ კარგავს ავტომობილით სარგებლობის და მისით მართვის უფლებას.

უკულიზინგით სარგებლობისთვის კი მოგოს ვებ-გვერდზე, უკულიზინგის განაცხადის ფორმის შევსებაა საჭირო. გაანცხადის დადებითან განხილვის შემთხვევაში კი საჭიროა მოგოს ფილიალში მისვლა, ხელშეკრულების პირობებზე შეთანხმება და ხელშეკრულების გაფორმება. ამ მარტივი დეტალების გავლის შემდეგ კი მომხმარებელი იღებს თანხას და იყენებს ნებისმიერი მიზნობრიობით. 

მოგოს უკულიზინგზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით მოგოს ბლოგს: რა არის უკულიზინგი?

რა საკვანძო სიტყვებით ეძებენ ჩვენს ვებ-გვერდს: avto lizingi  | ავტო ლომბარდი | avto sesxi | sesxebi | ავტო ლიზინგი | avto lizingi | avto lombardi | უკულიზინგი  

sales